מזונות ילדים הם אחד הנושאים המורכבים והחשובים בהסדרים בין בני הזוג בעת גירושין. מאחר שגובה דמי המזונות אינו מוחלט ותלוי בגורמים רבים, יש להיעזר בעורך דין לגירושין הבקיא בתחום, בטרם הפניה לבית המשפט או בית הדין הרבני בעניין זה. קרא עוד ←

מירוץ הסמכויות: כאשר קיים באופק סיכוי לגירושין בין בני הזוג, אזי פעמים רבות ממהרים בני הזוג לפנות ולהגיש הליכים משפטיים האחד נגד השני.  הסיבה לכך הינה שבמדינת ישראל ישנו מצב ייחודי, שבו כאשר הבעל מגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, נכרכים בתביעה גם רוב הנושאים הנלווים לה – מזונות האשה, המשמורת וחלוקת הרכוש.  הדעה הרווחת היא.. קרא עוד ←

קיימת רלוונטיות בעניין זה לשאלה האם אשתך עובדת והאם משכורתה מספיקה לה למחייתה ברמה שבה חייתם עד הגירושין. כמו כן, במידה ואשתך מורדת בך, למשל, בוגדת וכד', היא מאבדת את זכותה למזונות. קרא עוד ←

מאחר וחובת מזונות בן זוג בין בני זוג יהודים נקבעת על פי הדין האישי, אשה אינה חייבת במזונות בן זוגה, אם כי, קיימים קולות שונים בפסיקה הטוענים שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם הזכות לשיוויון. בנוגע למזונות הילדים, הדבר תלוי בגיל הילדים, ובסוג הצרכים עבורם קיימת דרישת המזונות, שאז קיימת גם התחשבות במשכורת האשה בעת.. קרא עוד ←

החוק החל במדינת ישראל קובע כי, אדם חייב בדמי מזונות ילדים לפי הדין האישי החל עליו. אצל היהודים, הדין האישי הוא דין תורה, אצל המוסלמים הוא הדין השרעי, אצל הנוצרים הוא הדין הנוצרי וכד'. קרא עוד ←

אדם חייב במזונות בת זוגו לפי הדין האישי החל עליו, אצל היהודים, הדין האישי, החל הינו הדין לפי הדת היהודית. הבעל מחויב לתת תשלום מזונות לאשתו, וזאת מכוח הכתובה, עליה הוא חתם במהלך טקס הנישואין הדתי. קרא עוד ←