אדם חייב במזונות בת זוגו לפי הדין האישי החל עליו, אצל היהודים, הדין האישי, החל הינו הדין לפי הדת היהודית. הבעל מחויב לתת תשלום מזונות לאשתו, וזאת מכוח הכתובה, עליה הוא חתם במהלך טקס הנישואין הדתי.

תשלום מזונות ודת

לפי הדת היהודית הבעל חייב לשמר ולספק לאשה את אותה רמת החיים אליה הורגלה, ואסור לו להוריד לה את רמת החיים לה הורגלה, ועליו לדאוג לתשלום מזונות העומד בקריטריון זה. להבדיל מהבעל, החייב בתשלום מזונות לאשה, על פי הדת היהודית – האשה איננה חייבת בתשלום מזונות לבעלה.
הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אשתו במידה והתנהגה כלפיו באופן אשר הופך את הסטאטוס שלה ל"מורדת". מקרה קלאסי לעניין זה, בגידה בבעל עם גבר אחר.
הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אשתו, כאשר האשה עובדת ויוצאת מזונותיה "במעשה ידיה", כלומר, מצליחה לכלכל את עצמה.
הבעל יהיה פטור ממזונות אשתו, במידה ובני הזוג מתגרשים, שכן, הבעל אינו חייב בתשלום מזונות לגרושתו.
האמור לעיל, מתייחס לדין החל על מזונות אשה, אלא שכמובן בני הזוג ו/או האשה יכולים להגיע לכל הסדר אחר של חיוב או פטור בתשלום מזונות.

תשלום דמי מזונות משפטי

הערכאות המוסכמות לדון בתביעת מזונות האשה הם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני – האשה היא זו שלכאורה בוחרת היכן תתברר תביעת המזונות. במקרה שבו, הבעל הקדים את האשה, ופנה לבית הדין הרבני שם כרך את תביעת המזונות בתביעת הגירושין, הרי שהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בתביעת המזונות של האשה נמסרת לבית הדין הרבני.

אשה שאיננה עובדת ונתמכת על ידי בעלה באופן מוחלט וזקוקה מבעלה לתשלום מזונות צריכה לכלכל את צעדיה היטב לעניין תביעת המזונות, וכן עליה לשקול בכובד ראש, ומבעוד מועד, באיזה ערכאה היא מעוניינת שתדון תביעת המזונות שלה.

כאשר בית הדין הרבני מחייב בעל להתגרש אחת הסנקציות אשר בית הדין יכול להטיל עליו הוא לשלם תשלום "מזונות מעוכבת" מאחר והוא מעכב את אשתו מלהינשא.

כפי שצוין לעיל אשה גרושה איננה זכאית למזונות יחד עם זאת, פנויה וסלולה בפניה הדרך לדרוש תחליף תשלום מזונות גרושה בדמות תביעת רכוש בנוגע לחלקה בכושר השתכרות של בעלה, פיצוי בגין נכסי קריירה, וכד', וגם כאן, קיימת חשיבות לשאלת מרוץ הסמכויות בין הערכאות המוסמכות, בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.
באשר לבני זוג אשר אינם נשואים לפי הדת היהודית, בית המשפט העליון קבע שאין לקפחם ושיש להשוות את מעמדם וזכויותיהם בעניין חיוב בתשלום מזונות לבני הזוג הנשואים, ועל כן החיל עליהם חיוב בתשלום "מזונות משקמים".

מידע זה אינו יכול להוות בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ משפטי.

תשלום מזונות, דמי מזונות, עורך דין גירושין – נכתב על ידי עו"ד רויטל לוין.