עילות גירושין

נישואין ללא אהבה או תחושת החמצה בנישואין וכי אלו נעשו על ידי בן הזוג מתוך טעות הן אינן עילות המוכרות בהלכה למתן פסק דין לגירושין בהיעדר הסכמה. שכן, במדינת ישראל, הסמכות הייחודית לדון בתביעות גירושין של בני זוג יהודיים שנישאו בישראל מוקנית לבתי הדין הרבניים הדנים על פי ההלכה.

סיבות "פסיכולוגיות", כדוגמת האמור לעיל, או מחלוקות בגינן ניתן פסק גירושין בארה"ב, למשל, הנקראות “irreconcilable differences”, אינן עילות גירושין בהתאם להלכה. יש הסוברים שניתן למצוא את היופי שבדבקות בהבטחה שניתנה לאהוב לנצח, על אף מגבלות שיתגלו באדם השני, ועל אף הפיתויים שמבחוץ, ובביטחון שבידיעה כי ההבטחה אכן מחייבת.

העילות לגירושין עודכנו, כמובן, במידת מה על ידי בית הדין הרבני, והותאמו לעידן המודרני. לדוגמא, בעבר עילה לגירושין הייתה כאשר מקצועו של הבעל היה מעבד עורות, שאז נדף ממנו ריח חריף, שהאשה לא הייתה חייבת לסבול אותו. כך גם בעבר חוסר צניעות, כמו למשל אי כיסוי הזרועות, היוותה בעבר עילת גירושין. כיום תיחשב לחוסר צניעות המהווה עילת גירושין רק במידה והיא לא הולמת את אמות המידה המקובלות בסביבת בני הזוג.

העילות לגירושין כוללות עילות אובייקטיביות וסובייקטיביות, כמפורט להלן:

עילות מצד האישה

עילות אובייקטיביות

 • מומים המונעים מן האישה לקיים יחסי אישות, ולעתים למומים אלה יש השלכות ממוניות. לעתים האישה חויבה בגט אף אם היא ידעה על קיומו של המום בטרם נישאה.
 • עקרות הבעל,  במידה ואין לאשה ילדים מנישואין קודמים.
 • הבעל אינו מקיים יחסי אישות, מחמת שאינו מסוגל לכך.

עילות סובייקטיביות

 • הבעל אינו מקיים יחסי אישות, מחוסר רצון.
 • במקרים מסוימים, כאשר הבעל מסרב לשלם עבור מזונות אשתו.
 • במקרים שהבעל נוהג כלפי אשתו באלימות פיזית או מילולית או בוגד בה.
 • הבעל מחטיא את האישה  – למשל גורם לה לאכול אוכל לא כשר.

עילות מצד הבעל

עילות אובייקטיביות

 • הבעל אינו מסוגל לקיים יחסי אישות מחמת מומים באישה (לרבות ריח לא נעים או קול עבה), כאשר לא ידע על קיומם של המומים בטרם נישא.
 • עקרות מעל עשר שנים, במידה ואין לבעל ילדים.

עילות סובייקטיביות

 • האישה אינה מקיימת יחסי אישות, לאורך זמן ועל אף שהוזהרה.
 • האישה מחטיאה את הבעל, לאורך זמן ועל אף שהוזהרה.
 • האישה מתנהגת בצורה מעליבה או לא צנועה בציבור, לאורך זמן ועל אף שהוזהרה.
 • בגידת האישה, שתוכח באמצעות עדים.
 • מעשה כיעור – חשש, לאור הנסיבות, שמא האישה בגדה.

לעילות העומדות בבסיס הגירושין יש השלכות לעניין הכתובה. בהתקיימות חלק מן העילות, לרבות בגידה, מעשי כיעור, מומים שהבעל לא ידע עליהם, ועוד, עלולה להישלל מן האשה כתובתה.

במקרה שבו בית הדין הרבני יקבע שקיימת עילה לגירושין, הוא יכול לכפות את מתן הגט, וזאת  באמצעות הטלת סנקציות כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ, איסור על החזקת רישיון נהיגה, איסור לשמש במשרות על פי דין, שלילת רישיון עסק, מעמד של לקוח מוגבל בבנק, ואף מאסר.

חשוב מאד להיעזר בעורך דין בניסוח העילות בתביעת גירושין, ולא להסתפק ברישום עילות כלשהן, כלאחר יד. למשל, אשה המבקשת להתגרש משום שהיא עצמה בגדה, לא תוכל מאוחר יותר להינשא למאהבה. כמו כן, ברור שהטענה שהבעל אינו מסוגל לקיים חיי אישות אינה יכולה לעמוד לצד עילה שהבעל בגד באשה.

צור קשר עכשיו
לקבלת ייעוץ ראשוני

פרטי התקשרות

משרד עורכת הדין רויטל לוין שני סניפים – בתל אביב ובחיפה.
לתאום פגישה באזור מגוריכם התקשרו:

שרותים משפטיים