הסכם גירושין, הינו הסכם אשר בני זוג מכלילים בו את מכלול הסוגיות הנדרשות על מנת להיפרד זה מזה בצורה הסכמית ומכובדת והמסיימת את כל המחלוקות המשפטיות בניהם.

מהו הסכם גירושין ?

הסכם גירושין טעון אישור של בית המשפט ו/או בית הדין הרבני על מנת שיהיה לו תוקף חוקי מחייב. כך גם כל תיקון ו/או שינוי בהסכם גירושין טעון אישור של הערכאה המשפטית שאישרה אותו.
בהסכם גירושין נכללים מספר חלקים מרכזיים: ענייני הגירושין, ענייני הסדרי ראיה ומשמורת, ענייני רכוש, ענייני מזונות, וסעיפים כלליים. כאשר הסכם גירושין מקבל תוקף של פסק דין, מבחינה מעשית הצדדים הם אלה שכותבים לעצמם את פסק הדין, וזה מקבל תוקף של פסק דין לכל דבר והינו מחייב את שני הצדדים מבחינה חוקית.

הסכם גירושין – חשוב לדעת

חשוב להדגיש כי, בטרם בית המשפט מאשר את הסכם הגירושין ונותן לו תוקף של פסק דין, הוא בוחן היטב את רצון הצדדים, את הבנתם את ההסכם, ואת חוקיות ההסכם, ובמידה וההסכם מנוגד לדרישות החוק, או שבית המשפט התרשם כי אחד הצדדים לא הבין על מה הוא חתם, וכד', בית המשפט לא יאשרו וידרוש מהצדדים לתקנו.

להסכם גירושין יש שני פנים. האחד – פן של חוזה, והשני – פן של פסק דין. מאחר ולהסכם הגירושין יש פן חוזי, ניתן לבקש לבטל את הסכם הגירושין, במסגרת עילות הלקוחות מדיני החוזים, כגון, הטעיה, עושק, מרמה חוסר הבנה, חוסר תום לב, וכד'.

כמו כן, מכיוון שלהסכם הגירושין גם פן של פסק דין, ניתן לבקש לבטלו בטענה כגון, שנפל פגם באישור ההסכם, שבית המשפט לא הבהיר לצדדים על מה הם חתומים, וכד'.

חשוב לערוך את הסכם הגירושין, אצל עורך דין לגירושין, המתמחה בתיקי גירושין, ואשר עורך הסכמים אלה במשרדו כדבר שבשגרה ואף נמצא מדי יום בבתי המשפט אם בצד המגן על חוקיות הסכם הגירושין ואם בצד התוקף את חוקיות הסכם הגירושין.

משרדנו הינו משרד עורך דין המתמחה בגירושין ודיני משפחה, חלק ניכר מהתיקים במשרד מסתיים בעריכת הסכם גירושין, וכן חלק ניכר מהתיקים במשרד הינו ניהול תביעות לקיום ו/או לביטול ו/או לשינוי הסכם גירושין.

חלוקת רכוש בגירושין

הביטוי תיקים כלכליים בגירושין, מתייחס בדרך כלל לתיקים שבהם חלוקת רכוש בגירושין היא סלע המחלוקת המרכזי בין בני הזוג או מתייחס לאותם תיקים בהם לבני הזוג רכוש רב. בפני בני זוג הנשואים זה לזה והמבקשים חלוקת רכוש בגירושין עומדות שתי ערכאות משפטיות המוסמכות לדון ולפסוק בעניין חלוקת רכוש בגירושין.

ערכאה אחת – בית הדין הרבני.
ערכאה שנייה – בית המשפט לענייני משפחה.

בן זוג אשר מקדים ומגיש ראשון את התביעה לחלוקת רכוש בגירושין קובע מי מבין שתי הערכאות הנ"ל, תדון בתביעה לחלוקת רכוש בגירושין.

כלומר, לדוגמא, אם הבעל הקדים והגיש את תביעתו לחלוקת רכוש בגירושין לבית הדין הרבני על פי רוב בית הדין הרבני הוא זה אשר יהיה בעל הסמכות לפסוק ולדון בחלוקת הרכוש בגירושין וזאת כסמכות ייחודית ויחידה.

דוגמא נוספת, אם האישה מקדימה ומגישה תביעה לחלוקת רכוש בגירושין לבית המשפט לענייני משפחה, על פי רוב, הסמכות לדון בחלוקת הרכוש בגירושין תהיה לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת כסמכות ייחודית ויחידה.

הניסיון מראה באופן חד משמעי כי, נשים מעדיפות שחלוקת רכוש בגירושין תידון בבית המשפט לענייני משפחה ואילו גברים מעדיפים כי, חלוקת רכוש בגירושין תידון בבית הדין הרבני – כפי הנראה, תוך הנחה ו/או קבלת ייעוץ כי זוהי הערכאה הנוחה להם.

במדינת ישראל על חלוקת רכוש בגירושין חלים שני משטרים חוקיים חלופיים:

1. בני זוג שנשאו עד 1.1.74 וידועים בציבור – נהנים מחלוקת רכוש בגירושין, על פי הלכת השיתוף, באופן שכל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג מתחלק בחלקים שווים ביניהם.

2. על בני זוג שנשאו לאחר 1.1.74 – חל חוק יחסי ממון שהעיקרון המנחה שבו הוא של חלוקת רכוש בגירושין באופן של איזון זכויות שווה, ככלל, ואיזון לא שווה או רכוש שלא מאוזן, כיוצא דופן. כלומר, יתכנו מקרים שבהם הנכסים לא יחולקו בחלקים שווים בין בני הזוג או שיהיו נכסים שלא יחולקו בכלל בין בני הזוג.

בית המשפט לענייני משפחה ממנה מומחים כגון רו"ח, אקטואר, שמאי מקרקעין, על מנת שאלו יסייעו לו לזהות את הנכסים המשותפים ואת שווים, וזאת לצורך חלוקת רכוש בגירושין. בין היתר, בית המשפט מסתייע ברו"ח על מנת להעריך נכסים כגון מוניטין, נכסי קריירה, נכסים עסקיים ונכסים משפחתיים.

חשוב לפנות למשרד עו"ד לענייני משפחה ולגירושין, המתמחה בתיקים כלכליים, שכן במיוחד בתיקים מורכבים, לאיכות הייצוג המשפטי יש חלק נכבד בתוצאות חלוקת הרכוש בגירושין. לעיתים רבות, ההבדל יכול להסתכם במאות אלפי ₪, ואף למעלה מכך.

מידע זה אינו יכול להוות בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ משפטי.

הסכמי גירושין , חלוקת רכוש בגירושין , דיני משפחה – נכתב על ידי עו"ד רויטל לוין.